HYDROIZOLÁCIE

Realizujeme hydroizolácie, základov stavieb a striech. Hydroizolácie sú vykonavané kvalitnou fatrafol fóliou určenou na jednotlivý typ izolácie. Neobmedzujeme sa však len na fatrafol a vyhovieme akýmkoľvek požiadavkám vášho projektanta. Máme bohaté skúsenosti s izoláciami striech a základov. Výber správnej fólie je polovica úspechu.

ZÁKLADOVEJ DOSKY

Izolácie základov fóliami FATRAFOL H je určená pre obojstranne zabudované, spravidla jednovrstvové fóliové izolačné povlaky u stavieb izolujúce proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a podzemnej tlakovej vode, niektorým kvapalinám a radónu. Izolácie základov fóliami sa s výhodami používa pre vytváranie izolačných plášťov všetkých typov spodných častí stavieb obytných, verejných, občianskych, priemyselných, poľnohospodárskych, športových apod. Izolácie základov fóliami FATRAFOL H je vhodná takmer do všetkých typov prostredia s rôznym stupnom biochemickej agresivity.

HLAVNÉ VÝHODY

 • Vysoká pevnosť a prieťažnosť zemných izolačných fólií
 • Trvalá pevnosť v tlaku
 • Vynikajúca zvariteľnosť fólií
 • Odolnosť fólie proti pôsobeniu agresívnych podzemných vôd
 • Odolnosť fólie proti radónu
 • Pružnosť a ohybnosť fólie za chladu
 • Výborná odolnosť fólie proti perforácii
 • Odolnosť fólie proti prerastaniu koreňov rastlín
 • Odolnosť fólie proti mechanickému namáhaniu pri sadaní stavieb
 • Zdravotná a ekologická nezávadnosť fólie
 • Funkčná spoľahlivosť a vysoká životnosť fólie

STRIECH A BALKÓNOV

Naše strešné systémy sú určené pre všetky konštrukčné riešenia plochých a mierne šikmých striech, t.j. pre strechy jednoplášťové i dvojplášťové, vetrané i nevetrané, s tepelne izolačnou vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezspádové a pre strechy nepochôdzne, pochôdzne, pojazdné, s násypom kameniva alebo zeminy, so záhradnickou úpravou, zavodnené apod. Strešná fólia sytému FATRAFOL-S podľa typu hydroizolačnej fólie môže byť položená na všetky bežné podklady a to ako u novostavieb, tak pri opravách, rekonštrukciách a modernizáciách starších objektov.

HLAVNÉ VÝHODY

 • Vynikajúca odolnosť poveternostným vplyvom
 • Štruktúrna pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu
 • Veľmi dobrá chemická odolnosť agresívnym vplyvom ovzdušia
 • Vysoká priepustnosť pre vodné pary
 • Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
 • Vynikajúca zvaritelnosť a spracovatelnosť
 • Minimálne priťaženie nosnej konštrukcie strechy
 • Minimálne požiarne zaťaženie objektu
 • Hygienická a ekologická nezávadnosť
 • Pre všetky konštrukčné riešenia plochých a mierne šikmých striech

JAZIEROK

Jazierková fólia AQUAPLAST 805 je určená k hydroizolácii jazierok, rybníkov a veľkých vodných plôch ako sú napr. (kúpacie nádrže, požiarne nádrže, rybníky a dalšie vodné plochy). Jednotlivé pásy jazierkovej fólie sa zvárajú do akéhokoľvek požadovaného rozmeru. Na vyžiadanie je možné dodať predzváranú plachtu požadovaného rozmeru. Jazierková fólia sa vyrába vo farbe antracitovej, zelenej, šedozelenej a čiernej. Jazierková fólia dokonale bráni stratám vody jazierka priesakom, má výbornú prieťažnosť, je prispôsobivá členitosti podkladu a odolná proti prerastaniu korienkov.

HLAVNÉ VÝHODY

 • jazierkovú fólii je vhodné ukotviť a zaťažiť na úrovni terénu tak, aby nedochádzalo k posúvaniu fólie do jazierka
 • Veľmi dobrá odolnosť vodám o rôznej tvrdosti a agresivity
 • Odolnosť voči mechanickému poškodeniu
 • Rýchle a bezproblémové opracovanie všetkých detailov jazierka
 • Vysoká elasticita a poddajnosť
 • Výborná zvariteľnosť
 • Dlhodobá bezporuchová funkcia izolácie jazierka
 • Prispôsobivosť členitosti podkladu jazierka
 • Zdravotná a ekologická nezávadnosť jazierka
Menu